Dioda na urządzeniu JUUL miga na fioletowo, a następnie na czerwono.